Korzystanie z uwierzytelniania do zarządzania drukowaniem/faksowaniem/skanowaniem zdalnym z poziomu komputera

Możesz zastosować zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym dla drukowania, faksowania i zdalnego skanowania (Skanowanie za pomocą komputera (Zdalne skanowanie) (Windows)) z poziomu komputera. Może to zapewnić większy poziom bezpieczeństwa, gdyż urządzenie nie będzie udostępniało tych funkcji przed zidentyfikowaniem użytkownika.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>  <Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.>  <Włącz>  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>
9EUR-0FK