Drukowanie z wykorzystaniem formatu definicji dokumentu (JDF) (wyłącznie Seria 8900)

JDF umożliwia zaprogramowanie szczegółowych ustawień służących do drukowania. Możesz również użyć formatu komunikacji dokumentu Job Messaging Format (JMF), aby zebrać informacje o urządzeniu. Informacje na temat tego jak stworzyć pliki JDF i JMF oraz jak wysyłać pliki do drukarki znaleźć można w Instrukcji regulacji pliku JDF.
Aby drukować za pomocą formatu JDF, ustaw <Użyj JDF> (wyłącznie Seria 8900) na <Włącz>.
Format JDF zostanie wyłączony i nie będzie mógł zostać użyty w następujących sytuacjach:
Gdy dla opcji <Wymuszone zatrzymanie> wybrano ustawienie <Włącz>
Gdy dla opcji <Użyj HTTP> wybrano ustawienie <Wyłącz>
Gdy [Prohibit Guest Users to Use Device] ustawiono na [On] w ustawieniach zasad bezpieczeństwa Elementy ustawień zasad bezpieczeństwa
Drukowanie przy użyciu formatu JDF nie podlega ograniczeniom użytkowania nałożonym przez Access Management System.
Jeśli opcja [Prohibit Guest Users to Use Device] jest ustawiona na wartość [On] w ustawieniach zasad bezpieczeńśtwa, nie można ustawić opcji <Użyj JDF> na wartość <Włącz>. Elementy ustawień zasad bezpieczeństwa
Informacje na temat aplikacji zgodnych z formatem JDF można uzyskać u sprzedawcy lub przedstawiciela serwisu. Informacje na temat specyfikacji każdej z aplikacji znaleźć można znaleźć w instrukcjach tych aplikacji.
9EUR-0AE