<Standardowe ustawienia raportu wydruku>

Określ ustawienia domyślne używane gdy drukowane są takie raporty jak raport TX i raport zarządzania komunikacją.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Drukowanie dwustronne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>  <Stand. Ustaw. Raportu Wydruku>
Określ czy raporty można drukować na obu stronach arkuszy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Drukowanie dwustronne>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
9EUR-0R4