UFR II

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Półtony>
Seria 8900 / Seria 6900
<Tekst>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Grafiki>: <Odcień koloru>, <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>: <Odcień koloru>, <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
Seria 4900
<Tekst>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Grafiki>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Oszczędzanie papieru>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
9EUR-0RF