XPS

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oszczędzanie papieru>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
<Półtony>
Seria 8900 / Seria 6900
<Tekst>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Grafiki>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
<Obraz>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Wysoka rozdzielczość>
Seria 4900
<Tekst>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Błąd rozpra. światła>
<Grafiki>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Błąd rozpra. światła>
<Obraz>: <Stopniowanie>, <Rozdzielczość>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings for Printer Settings
<Konwersja skali szarości>*1
<Tekst>: <sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
<Grafiki>: <sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
<Obraz>: <sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings for Printer Settings
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
9EUR-0RR