Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią

Jeżeli planujesz wykorzystanie redundancji sieci poprzez podłączenie kilku koncentratorów przełączających, niezbędne jest zastosowanie mechanizmu zapobiegającego zapętlaniu się pakietów. W takiej sytuacji, efektywnym rozwiązaniem jest określenie zasad dla portów przełączających, jednakże może to skutkować nieprawidłową komunikacją bezpośrednio po wprowadzeniu zmian, takich jak dodanie nowego urządzenia w obręb sieci. Aby podłączyć urządzenie do tego rodzaju sieci, ustaw czas oczekiwania, czyli czas do rozpoczęcia komunikacji.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu> Ustaw czas oczekiwania  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  <Tak>
9EUR-04J