Konfiguracja ustawień WINS

WINS to nazwa oprogramowania przetwarzającego nazwę NetBIOS (nazwa komputera i nazwa drukarki w sieci SMB) na adres IP. Aby korzystać z WINS, należy określić serwer WINS.
Aby zarejestrować serwer WINS w urządzeniu, ustaw <Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej> dla <Ustawienia TCP/IP>. <Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej>
Jeżeli dla opcji <Użyj NetBIOS> wybrano <Wyłącz> w <Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej>, ustawienie WINS jest wyłączone. Pamiętaj, aby w pozycji <Użyj NetBIOS> wybrać ustawienie <Włącz> podczas korzystania z WINS.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia WINS>.
3
Naciśnij na <Włącz> w <Rozdzielczość WINS> i wprowadź adres IP serwera WINS w <Adres Serwera WINS>.
Jeżeli adres IP serwera WINS jest uzyskiwany z serwera DHCP, adres ten będzie traktowany priorytetowo.
4
Naciśnij <OK>.
5
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.
9EUR-04R