Ustawianie połączenia poprzez określenie szczegółowych ustawień

Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia zabezpieczeń lub jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego innymi metodami jest niemożliwe, można ręcznie wprowadzić wszystkie informacje wymagane do ustanowienia połączenia bezprzewodowego LAN. Należy wcześniej sprawdzić i zapisać informacje dotyczące identyfikatora SSID, klucza sieciowego, standardu bezpieczeństwa lub metody uwierzytelniania/szyfrowania itp. Sprawdzanie identyfikatora SSID oraz klucza sieciowego
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Inne (Ustaw ręcznie)>.
3
Naciśnij <Wprowadź ręcznie>.
4
Naciśnij na <SSID> i wprowadź sprawdzony SSID.
5
Określ ustawienia zabezpieczenie w <Ustaw. zabezpieczeń>.
Korzystanie z WEP
1
Naciśnij <WEP>.
2
Wybierz metodę uwierzytelniania.
Aby korzystać z klucza WEP jako hasła, naciśnij na <Klucz Współdziel.>.
Jeżeli naciśniesz na <System otwarty>, uwierzytelnianie urządzenia będzie przeprowadzane za pomocą rutera bezprzewodowego. W takiej sytuacji, urządzenie automatycznie zmieni ustawienie na <Klucz Współdziel.> i ponowi próbę połączenia.
3
Wybierz klucz WEP, który chcesz edytować.
Naciśnij na <Klucz WEP 1> do <Klucz WEP 4>.
4
Wprowadź sprawdzony klucz sieciowy.
5
Wybierz klucz WEP, który ma być użyty.
6
Naciśnij <OK>.
Korzystanie z WPA-PSK, WPA2-PSK lub WPA3-SAE
1
Naciśnij <WPA/WPA2-PSK>.
2
Wybierz metodę szyfrowania.
Aby urządzenie automatycznie wybierało AES-CCMP lub TKIP celem dopasowania do ustawień rutera bezprzewodowego, naciśnij na <Aut.>.
3
Naciśnij na <Klucz szyfrowania> i wprowadź sprawdzony klucz sieciowy.
4
Naciśnij <OK>.
Korzystanie z WPA-EAP, WPA2-EAP lub WPA3-EAP
1
Naciśnij <WPA/WPA2-EAP>.
2
Naciśnij <OK>.
6
Naciśnij <OK>.
 Po wykryciu rutera bezprzewodowej sieci LAN i zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
9EUR-047