Systemspecifikationer

I det här avsnittet visas systemspecifikationer för den här produkten. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i samband med produktförbättringar eller framtida versioner.
Se Maskinvaruspecifikationer för att kontrollera specifikationerna för huvudenheten och tillbehören för den här produkten.

Funktionsspecifikationer

Miljö som maskinen kan användas i

9EWF-0XY