Med pekskärmen

Skärmen på maskinen är en pekskärm som kan användas genom att röra direkt på den med fingrarna. Skärmbilden används inte bara för grundläggande funktioner som t.ex. kopiering och scanning, utan även för att visa olika inställningar för textinmatning, kommunikation och felmeddelanden. I den här handboken, menar vi med "tryck på" alltså "rör vid".
Observera följande när du hanterar pekskärmen.
Tryck inte för hårt på skärmen. Det kan leda till att skärmen går sönder.
Använd inte ett vass föremål såsom en mekanisk penna eller kulspetspenna. Det kan leda till att ytan på pekskärmen repas eller går sönder.
Placera inte föremål på skärmen eller torka av skärmen. Det kan leda till att pekskärmen reagera och resultera i ett fel.
Dra av skyddsfilmen innan du använder pekskärmen.
Du kan anpassa menyer och ändra ofta använda knappar för enklare åtkomst. Du kan också kombinera flera inställningar i en knapp för att förenkla åtgärder. Anpassa pekskärmen
Justera pekskärmens ljusstyrka
Om det är svårt att se innehållet på pekskärmen, justerar du ljusstyrkan med skärmen <Hem>.
<Justera ljusstyrka> justera ljusstyrkan med <+> eller <->  <Stäng>
9EWF-058