Begränsa kopiering av konfidentiella dokument

För att förhindra oförsiktig kopiering av dokument som innehåller personlig eller konfidentiell information, är maskinen utrustad med funktionen "Säker vattenstämpel". Säker vattenstämpel kan användas för att infoga dold text, som t.ex. "KONFIDENTIELL" på utmatade kopior. Om de utmatade kopiorna kopieras igen, framstår vattenstämpeln som en varning.
Du kan ange att funktionen Säker vattenstämpel ska användas för varje kopieringsjobb på maskinen.
Texten för <Säker vattenstämpel> kan också väljas från texten som har registrerats i <Registrera tecken för sidnumrering/vattenstämpel>.
9EWF-087