Universalfack

Använd universalfacket när du vill skriva ut på papperstyp som inte har fyllts på i papperslådan, t.ex. etiketter.

Pappersledare

Justera pappersledarna efter papperets bredd så att papperet matas in i enheten på rätt sätt.

Pappersfack

Öppna papperslådan när du fyller på papper.

Förlängning för fack

Dra ut utmatningsfackets förlängning när du fyller på stora papper.
9EWF-00H