Papperslåda

Papperslåda 1

Pappersledare (vänster ledare)

Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den.

Pappersledare (frontledare)

Tryck på den övre delen av den främre styrskenan och förskjut den.
Papperslåda 2

Pappersledare (vänster ledare)

Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den.

Pappersledare (frontledare)

Tryck på den övre delen av den främre styrskenan och förskjut den.

Kuvertmatarsats A

Använd denna när du fyller på kuvert i papperslådan. Fylla på kuvert
Fästa pappersformatetiketten
Fäst pappersformatetiketten på samma höjd som kassettnummerindikatorn och cirka 5 mm till vänster.
* Cirka 5 mm
Observera att etiketten för pappersformat kan innehålla pappersformat som inte är tillgängliga på maskinen.
9EWF-00J