Ange pappersformat och typ i universalfacket

Om <Pappermatläge fr skrivardrivrutinjobb med univrslfack> är inställt på <Läge A (Prioritera skrivardrivrutininställningar)> prioriteras skrivardrivrutinsinställningarna när universalfacket anges som papperskälla för jobb från skrivardrivrutinen.
Pappersstopp eller annat utskriftsproblem kan inträffa om format och papperstyp som angetts i skrivardrivrutinen inte stämmer överens med aktuellt papper i universalfacket.
1
Fyll på papper i universalfacket. Fylla på papper i universalfacket
Skärmbilden för att ange pappersformat och papperstyp visas.
2
Ange pappersformat.
När du fyller på papper med standardformat, känns pappersformatet automatiskt av. Pappersformaten för automatisk avkänning kan vara fasta på A/B-format, tumformat eller A/K-format. <Pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i låda>
Om pappersformatet som visas inte är samma som det påfyllda pappersformatet, har papperet kanske inte fyllts på korrekt. Fyll på papper igen.
Även om papperet har fyllts på korrekt kan det hända att små standardformat inte identifieras på rätt sätt. I så fall trycker du på <Standardformat> och väljer pappersformat. Pappersformat som kan definieras automatiskt
Om du trycker på <Favoritpapper> och registrerar ofta använda pappersformat på knappar, kan du enkelt hämta dem med ett knapptryck. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
Fylla på papper med standardformat
Fylla på eget pappersformat
När du fyller på kuvert
3
Tryck på <Ändra> i <Papperstyp>.
4
Välj papperstyp och tryck på <OK>.
Om papperstypen finns inte visas, tryck på <Detalj. inställn.> för att välja från en lista.
Om den påfyllda papperets typ inte finns i listan på inställningsskärmen, kan du registrera den i listan över papperstyper. Inställningar för hantering av papperstyp
Pappersformatet Kuvert kan inte väljas på skärmen Detaljer för <Papperstyp>. Om du vill välja papperstypen Kuvert registrerar du papperstypen i <Registrera favoritpapper (universalfack)>, tryck sedan på <Favoritpapper> i steg 2  den knapp som papperstypen Kuvert har registrerats för  <OK>. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
5
Tryck på <OK>.
Om en annan skärmbild än den för att ange pappersformat och papperstyp visas
Om ett meddelande visas med en uppmaning att justera pappersledaren, justerar du bredden på pappersledaren igen och trycker på <OK>.
9EWF-013