Ange pappersformat och typ för papperslådan

1
Fyll på papper i papperslådan. Grundläggande metod för papperspåfyllning
2
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
3
Tryck på <Preferenser>  <Pappersinställningar>  <Pappersinställningar>.
4
Kontrollera pappersformatet som visas.
När du fyller på papper med standardformat, känns pappersformatet automatiskt av.
Papperskällorna visas med följande ikoner. Observera att källsymbolerna varierar beroende på installerade alternativ.
: Papperslåda 1
: Papperslåda 2
: Papperslåda 3
: Papperslåda 4
Om pappersformatet som visas inte är samma som det påfyllda pappersformatet, har papperet kanske inte fyllts på korrekt. Fyll på papper igen.
Även om papperet har fyllts på korrekt kan det hända att små standardformat inte identifieras på rätt sätt. I så fall trycker du på <Okänt standardformat> och väljer pappersformat. Pappersformat som kan definieras automatiskt
Om <Eget> visas trots att du har fyllt på standardformat, tryck på <Eget format>  <Avbryt inställning>. Rätt storlek visas.
Fylla på eget pappersformat
När du fyller på kuvert
När du fyller på papper i standardformat som inte kan identifieras automatiskt
5
Välj den papperskälla som papper fyllts på i och tryck på <Ställ in>.
6
Välj papperstyp och tryck på <OK>.
Om papperstypen finns inte visas, tryck på <Detalj. inställn.> för att välja från en lista.
Om den påfyllda papperets typ inte finns i listan på inställningsskärmen, kan du registrera den i listan över papperstyper. Inställningar för hantering av papperstyp
7
Tryck på <OK>.
8
Ändra pappersformatsetiketten på papperslådan efter behov. Fästa pappersformatetiketten
9EWF-012