Konfigurera säkerhetsinställningar för nätverk

Behöriga användare kan råka ut för oförutsedda förluster vid angrepp från tredje part från att analysera, förfalska och manipulera data som utbyts i nätverket. För att din viktiga information ska vara skyddad har enheten följande funktioner som ökar säkerheten och sekretessen.
Brandväggsinställningar
Obehörig åtkomst av tredje part, samt nätverksattacker och kränkningar, kan blockeras genom att du bara tillåter kommunikation med enheter som har en specifik IP-adress. Begränsa kommunikation med hjälp av brandväggar
Proxyinställningar
Du kan öka säkerheten genom att använda en proxyserver för anslutningar utanför nätverk, exempelvis när du navigerar på webbplatser. Ställa in en proxy
TLS-krypterad kommunikation
TLS är ett protokoll som krypterar data som skickas över nätverket och används ofta vid kommunikation via en webbläsare eller ett e-postprogram. TLS ger säker nätverkskommunikation när du får åtkomst till maskinen i en mängd olika situationer, t.ex. när du använder Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) eller distribuerar enhetsinformation. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
IPSec-kommunikation
Medan TLS endast krypterar data som används i ett visst program, t.ex. en webbläsare eller ett e-postprogram, krypterar IPSec hela (eller nyttolasten i) IP-paket. Detta gör att IPSec är ett mer användbart säkerhetssystem än TLS. Konfigurera IPSec-inställningar
IEEE 802.1X-autentisering
Om en enhet försöker ansluta och börjar kommunicera på ett 802.1X-nätverk, måste den gå igenom användarautentisering för att bevisa att anslutningen har gjorts från en behörig användare. Autentiseringsinformationen skickas till och kontrolleras av en RADIUS-server, som tillåter eller avvisar kommunikation till nätverket beroende på autentiseringens resultat. Om autentiseringen misslyckas blockeras åtkomsten till nätverket av en nätverksswitch (eller en åtkomstpunkt). Enheten kan anslutas till ett 802.1X-nätverk som en klientenhet. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar
9EWF-0H1