Om AirPrint inte kan användas

Om AirPrint inte kan användas, pröva följande åtgärder.
Kontrollera att enheten är påslagen. Om maskinen är på, slå av den, vänta i 10 sekunder och sätt sedan på den igen och kontrollera om problemet är löst.
Kontrollera att inga felmeddelanden visas på enheten.
Se till att Apple-enheterna och maskinen är anslutna till samma LAN. Om enheten är påslagen kan det ta några minuter innan den är redo för kommunikation.
Kontrollera att Bonjour på din Apple-enhet är aktiverat.
Kontrollera att maskinen har ställts in för att tillåta åtgärder från en dator, även om inget avdelnings-ID och lösenord anges.
För att skriva ut, kontrollera att papper är ifyllt i enheten och att enheten har tillräckligt med toner kvar. Visa skärmen för AirPrint
För att scanna, se till att maskinens inställning för scanning via nätverkslänk är inställd på <På>. <Använd nätverkslänkscanning>
9EWF-0F2