Skicka/spara separat scannade dokument samtidigt (Bygg jobb)

Även om du har så många original att de inte kan placeras samtidigt i dokumentmataren, kan du scanna originalen separat och skicka/spara dem som en enda sats. Original som har scannats med både dokumentmataren och originalglaset kan också skickas/sparas samtidigt.
1
Placera det första originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ> <Bygg jobb>  <Stäng>.
6
Tryck på  (Start) för att scanna originalet.
När scanningen är klar visas en skärmbild med en uppmaning att scanna nästa original.
Om du har placerat originalen i dokumentmataren måste du ta bort dem från originalutmatningsområdet efter hand som scanningen av satserna är klar.
7
Placera nästa original och tryck på  (Start).
Upprepa det här steget tills alla original har scannats.
Om du vill ändra scanningsinställningarna, tryck på <Ändra inställningar>.
Om du placerar original med olika format i dokumentmataren bör du aktivera arbetssättet <Olika original format>. Skicka/spara original med olika format samtidigt (Olika originalformat)
Om du vill scanna enkel- och dubbelsidiga original och lagra dem som dubbelsidiga dokument, kan du dela upp originalen i satser med enkel- och dubbelsidiga original. Om exempelvis den första satsen består av dubbelsidiga original, ställer du in arbetssättet <2-sidigt original>. Därefter måste du manuellt aktivera eller avbryta arbetssättet <2-sidigt original> för varje originalsats som du scannar.
Om du inte kan förbereda alla original samtidigt eller vill ange olika inställningar för varje original, är det praktiskt att först lagra scannade bilder i en brevlåda och sedan skriva ut dem med läget Sammanfoga filer. Skriva ut filer i brevlådan
Följande funktioner kan användas i <Ändra inställningar> i <Scanna och skicka>: Du måste ställa in nödvändiga scanningsinställningar i förväg, eftersom du inte kan ändra de andra funktionerna i läget Bygg jobb.
<Välj färg>
<Scanningsformat>
<Reproförhållande>
<2-sidigt original>
<Täthet>
<Originaltyp>
Följande funktioner kan användas i <Ändra inställningar> om mottagaren för <Scanna och lagra> är <Brevlåda>. Du måste ställa in nödvändiga scanningsinställningar i förväg, eftersom du inte kan ändra de andra funktionerna i läget Bygg jobb.
<Välj färg>
<2-sidigt original>
<Täthet>
<Originaltyp>
Om mottagaren för <Scanna och lagra> är <Brevlåda> och du aktiverar arbetssättet <N på 1> tillsammans med Bygg jobb, kan du inte ändra <Välj färg> och <Täthet> i <Ändra inställningar>.
Följande funktioner kan användas i <Ändra inställningar>, om mottagaren för <Scanna och lagra> är <Avancerat utrymme>, <Nätverk> eller <Minnesenhet>. Du måste ställa in nödvändiga scanningsinställningar i förväg, eftersom du inte kan ändra de andra funktionerna i läget Bygg jobb.
<Välj färg>
<Scanningsformat>
<2-sidigt original>
<Täthet>
<Originaltyp>
8
Tryck på <Starta sändning>.
Alla scannade dokument kombineras till ett och skickas/sparas till den angivna mottagaren.
9EWF-0C2