Imaging

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bildriktning>
<Auto>, <Vertikalt>, <Horisontellt>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Zoomläge>
<Av>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Utskriftsplacering>
<Auto>, <Centrera>, <Övre vänster>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Visa varningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förstora utskriftsyta>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Rastrering>
8900-serien/6900-serien
<Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
4900-serien
<Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Gråskalekonvertering>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
9EWF-0RK