PCL

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersbesparing>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Riktning>
<Stående>, <Liggande>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Teckensnittskälla>
<Intern>, <Programvara/extern>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Teckensnittsnummer>
0 till 104; 0 (Om inställningen för teckensnittskälla är Intern.)
1 till 999; 1 (Om inställningen för teckensnittskälla är Programvara/extern.)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Punktstorlek>*1
4,00 till 999,75 <punkt>; 12,00 <punkt>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Breddsteg>*1
0,44 till 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Formlinjer>
5 till 128 <linjer>; 64 <linjer>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Teckenkod>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Eget papper>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Måttenhet>*1
<Millimeter>, <Tum>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<X-dimension>*1
8900-serien: 148,0 mm till 630,0 mm; 482,6 mm
6900-serien: 148,0 mm till 630,0 mm; 431,8 mm
4900-serien: 98,4 mm till 1200,0 mm; 457,2 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Y-dimension>*1
8900-serien: 100,0 mm till 330,2 mm; 330,2 mm
6900-serien: 100,0 mm till 297,0 mm; 297,0 mm
4900-serien: 98,0 mm till 320,0 mm; 320,0 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Lägg till CR till LF>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Förstora A4-utskriftsbredd>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Rastrering>
8900-serien/6900-serien:
<Text>: <Färgton>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Grafik>:<Färgton>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Bild>: <Färgton>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
4900-serien:
<Text>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<BarDIMM>
<Aktivera>, <Avaktivera>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Av>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
9EWF-0RH