XPS

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersbesparing>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Rastrering>
8900-serien/6900-serien
<Text>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Grafik>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Bild>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
4900-serien
<Text>: <Toning>, <Upplösning>, <Felspridning>
<Grafik>: <Toning>, <Upplösning>, <Felspridning>
<Bild>: <Toning>, <Upplösning>, <Felspridning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Gråskalekonvertering>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
<Grafik>: <sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
<Bild>: <sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
9EWF-0RR