Ställa in datum/tid

Justera datum och tid för maskinen. Dessa inställningar måste göras korrekt eftersom datum och tid används vid automatisk sändning av e-post vid en angiven tidpunkt.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>  <Datum-/tidsinställningar>.
3
Ange datum/tid.
 <Tidszon>
Välj tidszon för ditt område.
UTC står för Universal Coordinated Time. Standardtid (tidszon) för varje land bestäms på grundval av UTC. För kommunikation via Internet är exakt tidszon viktigt.
 <Sommartid>
För att ange sommartid, tryck på <På> och ställ in datum/tid för <Startdatum> och <Slutdatum>. För att ange datum, ange dag och vecka i månaden.
Om sommartid har angetts, kan tiden läggas fram en timme jämfört med tidszon eller tid under en specifik period på sommaren.
 Datum och tid
Ange år med 4 siffror, månad och dag med 4 siffror och 4 siffror för tiden på samma sätt som aktuell tid visas på skärmen.
Ordningsföljden för datum och tid kan variera, beroende på land/region.
Tiden anges i 24-timmarsformat.
Om du skriver fel, tryck på  (Rensa) och börja om igen från året.
4
Tryck på <OK>.
Om du ändrade inställningen för <Tidszon> eller <Sommartid>, måste du starta om maskinen genom att stänga av strömmen. Tryck på strömbrytaren för att stänga av maskinen (Stänga av maskinen). Efter minst 10 sekunder sätter du på maskinen igen (Slå på maskinen).
Korrigera tiden regelbundet när klockan är märkbart felaktig.
Du kan även ange att datum och tid ska synkroniseras automatiskt med en server i nätverket via SNTP. Göra SNTP-inställningar
9EWF-03X