Övervaka och styra via SNMP

SNMP är ett protokoll som används för att övervaka och styra kommunikationsenheter i ett nätverk på grundval av en databas som kallas MIB. Du kan kontrollera maskinens felinformation och antalet utskrifter via en dator. Maskinen hanterar SNMPv1 och SNMPv3 där säkerhetsfunktioner förbättras. Du kan använda någon av de två eller båda. Ange respektive funktion efter miljön och ändamål.
SNMPv1
SNMPv1 anger kommunikationsintervallet på grundval av information som kallas gruppnamn. Men eftersom gruppnamn skickas till nätverk som vanlig text, de kan vara sårbara säkerhetsrisker. För att garantera säkerheten, avaktivera SNMPv1 och använd SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementera nätverksenhetshantering med starka säkerhetsfunktioner.
Om SNMP-hanteringsprogram kan användas, kan du ange, övervaka och styra maskinen via en dator. För mer information, se din handböckerna för programvaran.

Ställa in SNMPv1/SNMPv3

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <SNMP-inställningar>.
3
Ange SNMPv1.
1
Tryck på <På> i <Använd SNMPv1>.
Om du inte använder SNMPv1, tryck på <Av>.
2
Tryck på <Ange dedikerad grupp>, <Ange gruppnamn 1> eller <Ange gruppnamn 2>.
Dedikerad grupp är en förinställd grupp för programvaran Canon Device Management. Tryck på <Ange dedikerad grupp> för att använda denna dedikerade grupp. För att ange en generell grupp, tryck på <Ange gruppnamn 1> eller <Ange gruppnamn 2>. Se manualen för programvaran du använder för mer information.
3
Ange gruppen.
<Dedikerad grupp>/<Gruppnamn 1>/<Gruppnamn 2>
Om du vill använda den valda gruppen, tryck på <På>. När du inte vill använda gruppen, tryck på <Av>.
<MIB-åtkomstbehörighet>
För varje grupp, välj MIB-åtkomstbehörighet från <Läs/skriv> eller <Skrivskydd>.
<Gruppnamn>
Ange ett gruppnamn som du tillhör med alfanumeriska tecken. Om du väljer <Ange dedikerad grupp>, kan du inte ange ett exklusivt gruppnamn.
4
Tryck på <OK>.
4
Ställa in SNMPv3.
1
Tryck på <På> i <Använd SNMPv3>.
Om du inte använder SNMPv3 trycker du på <Av>.
2
Tryck på <Administratörsinställningar>.
3
Ange nödvändiga inställningar och tryck på <OK>.
<Använd administratör>
Om du använder Administratör, välj <På>.
<Krypteringslösenord>
Om du använder ett lösenord som skiljer sig från autentiseringslösenordet, avmarkera <Använd samma lösenord som för autentisering>, tryck på <Krypteringslösenord> och ange lösenordet.
Om "Administrator" är inaktiverad kan du inte ställa in <Administratörsinställningar> (inställningen för <Använd administratör> är fast inställd på <Av>).
4
Tryck på <Användarinställningar>  <Registrera>.
5
Ange nödvändig information.
<Användarnamn>
Ange ett användarnamn med alfanumeriska tecken.
Du kan inte använda tecknen "Administrator" för ett användarnamn som ska registreras. Om du vill använda tecknen "Administrator", måste du ställa in <Använd administratör> på <Av> under <Administratörsinställningar>.
<MIB-åtkomstbehörighet>
Välj MIB-åtkomstbehörighet från <Läs/skriv> eller <Skrivskydd>.
<Säkerhetsinställningar>
Ange en kombination av autentisering och kryptering. Välj <Aut. Ja/Krypt. Ja>, <Aut. Ja/Krypt. Nej>, eller <Aut. Nej/Krypt. Nej>.
<Autentiseringsalgoritm>
Välj MD5, SHA1 eller SHA2 beroende på miljön. För SHA2 välj en av fyra hashlängder (224 bitar, 256 bitar, 384 bitar eller 512 bitar).
<Autentiseringslösenord>
Ange ett lösenord för autentisering. När lösenordet anges, visas <Bekräfta> för bekräftelse. Ange lösenordet igen.
<Krypteringsalgoritm>
Välj <DES> eller <AES> beroende på miljön.
<Krypteringslösenord>
Ange ett lösenord för kodning. När lösenordet anges, visas <Bekräfta> för bekräftelse. Ange lösenordet igen.
6
Tryck på <OK>  <OK>.
7
Tryck på <OK>.
5
Konfigurera inställningarna i <Hämta skrivarhanteringsinformation från värd>.
Om du väljer <På> kan du regelbundet hämta skrivarhanteringsinformation, som utskrift av protokoll från en dator i nätverket genom att använda SNMP.
6
Tryck på <Nästa>.
7
Konfigurera inställningarna i <Neka SNMP-paket i viloläge>.
SNMP-data kan inte tas emot i viloläge.
Om du väljer <På> kanske du inte kan få åtkomst till maskinen från Canon-programmet (iW-serien) eller tillämpningar som använder SNMP-protokoll.
8
Tryck på <OK>.
9
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
Om du använder SNMPv1 och SNMPv3 i kombination, rekommenderar vi att du sätter MIB-åtkomstbehörighet för SNMPv1 till <Skrivskydd>. Om du ställer in <Läs/skriv>, blir nästan alla maskinens funktioner utförbara och de starka säkerhetsfunktionerna i SNMPv3 kommer inte att vara effektiva. Åtkomstbehörighet till MIB kan vara antingen SNMPv1 eller SNMPv3. I SNMPv3 kan du ange dem för varje användare.
9EWF-04W