Lagringsplatser och filformat för varje arbetssätt

Du kan använda <Alternativ> från skärmen Utskriftsinställningar för att få åtkomst till ett stort antal utskriftsalternativ som tillgodoser dina behov. De <Alternativ> som du kan använda skiljer sig åt beroende på lagringsplats och filformat.
Följande <Alternativ> stöds för varje lagringsplats och filformat.
: Tillgängligt
-: Ej tillgängligt
Tillval
Lagring
Brevlåda
Avancerat utrymme/Nätverk/Minnesenhet
TIFF/JPEG
PDF
XPS
<Omslag fram>
-
-
-
<Skiljeark>/<Infoga ark>
-
-
-
<Häfte>
-
<Skifta>
-
-
-
<Säker vatten stämpel>
-
-
-
<Placera bild> *1
-
-
-
<Fästmarginal>
-
-
-
<Sidnumrering>
-
-
-
<Kopiesatsnumrering>
-
-
-
<Vattenstämpel>
-
-
-
<Utskriftsdatum>
-
-
-
<Skriv ut på flik>*1
-
-
-
<Utskriftstäthet>
-
-
-
<Upplösning>
-
<Rastrering>
-
<Förstora/förminska>
-
-
-
<Förstora utskriftsyta>
-
<Bildriktning>
-
-
-
<Utskriftsplacering>
-
-
-
<Matcha papp. format>
-
-
<N på 1>
-
-
<Skriv ut kommentarer>
-
-
-
<Lösenord för att öppna dok.>
-
-
-
<Hoppa över tomma sidor>
-
-
*1 Denna funktion kan endast ställas in för 8900-serien/6900-serien.
9EWF-0EL