Skapa personligt utrymme i Avancerat utrymme

Avancerat utrymme används vanligen för utbyte av data, men du kan skapa ett "personligt utrymme", så att du kan använda den som ett personligt lagringsutrymme, inte öppet för andra. Det personliga utrymmet är lämpligt för att spara mycket konfidentiella dokument, eftersom det bara tillåter åtkomst av användare som är inloggade till maskinen med personlig autentiseringshantering.
För att skapa ett personligt utrymme, måste inställningarna för personlig autentiseringshantering anges i förväg. (Hantera användare). Du måste även sätta både <Hantera autentisering> och <Tillåt att personligt utrymme skapas> till <På> (Ställa in Avancerat utrymme på Allmän).
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Avancerat utrymme>.
3
Tryck på <Redig. personl. utrymme>  <Skapa personl. utrymme>.
Om ett personligt utrymme redan finns, visas <Ta bort personligt utrymme> istället för <Skapa personl. utrymme>. Varje användare tillåts bara skapa ett personligt utrymme, men du kan skapa flera mappar i det personliga utrymmet.
4
Tryck på <Ja>.
Ändra det gemensamma mappnamnet för ett personligt utrymme
Namnet på den användare som loggar in till maskinen för att skapa ett personligt utrymme används automatiskt som det gemensamma mappnamnet (mappnamn i nätverket). För att byta till ett annat namn, tryck på <Redig. personl. utrymme>  <Ändra namn på öppnad mapp>  och ange ett mappnamn  <OK>.
Radera ett personligt utrymme
Tryck på <Redig. personl. utrymme>  <Ta bort personligt utrymme>  <Ja>.
Användare med administratörsbehörighet kan radera enstaka privat utrymme eller alla privata utrymmen från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  och klicka på [Inställningar/Registrering]  [Funktionsinställningar]  [Lagra/få åtkomst till filer] [Ta bort personligt utrymme].
9EWF-0CY