Rengöra originalglaset

Om originalglaset är smutsigt, kan det hända att originalen scannas otydligt eller att deras format inte identifieras korrekt.
1
Slå av strömmen och dra ur kontakten ur uttaget.
Stänga av maskinen
Kontrollera maskinens status innan du stänger av den. Du kan stänga av maskinen även om den utför en åtgärd, men detta kan orsaka att åtgärden avbryts eller att data skadas.
2
Öppna dokumentmataren.
3
Torka av den andra sidan av dokumentmataren och originalglaset.
Torka av originalglaset.
Torka av originalglaset med den inkluderade rengöringstygduken.
Om rengöringsarket är smutsigt, fukta det med vatten och torka det innan du använder det.
Torka av den andra sidan av dokumentmataren.
Om du inte får bort smutsen, fukta en mjuk tygduk med vatten, vrid ur den ordentligt och torka av den andra sidan av dokumentmataren. Torka därefter den andra sidan av dokumentmataren med en mjuk och torr tygduk. Vänta tills fukten har torkat helt innan du går vidare till nästa steg.
Om det inte går att få bort smutsen
Fukta en mjuk tygduk med ett milt rengöringsmedel, vrid ur den väl och torka sedan av maskinen med den. Torka sedan av området med en mjuk torr tygduk.
4
Stäng dokumentmataren försiktigt.
5
Sätt i kontakten i ett vägguttag och slå på strömmen.
Slå på maskinen
9E1L-01C