Delarna och deras funktioner

I det här avsnittet beskrivs maskinens delar (framsida, baksida och invändigt) och hur de fungerar. Läs det här avsnittet för att få tips om hur du använder enheten på rätt sätt.
9E1L-008