Pappersstopp i dokumentmataren

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut originalet.
1
Ta bort alla original från originalmatningsfacket.
2
Kontrollera om ett original har fastnat i dokumentmatarens lucka.
Dra i spaken för att öppna matarens lucka.
Om ett original har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
3
Kontrollera om ett original har fastnat i originalutmatningsfacket.
Vrid det gröna vredet motsols.
Om ett original har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
4
Kontrollera om ett original har fastnat inuti dokumentmatarens inre lucka.
Öppna den inre luckan i dokumentmataren.
Om ett original har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng den inre luckan i dokumentmataren.
5
Efter att du har fått ut alla fastnade original, stäng dokumentmatarens lock.
6
Lyft dokumentmataren och kontrollera om ett original har fastnat i den.
Lyft dokumentmataren och kontrollera platsen som indikeras av .
Om ett original har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
7
Sätt tillbaka dokumentmataren i sitt ursprungsläge.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
När du stänger dokumentmataren måste du se till att ögonen inte exponeras för ljuset från originalglaset.
9E1L-020