Ta emot I-Fax

När ett I-fax tas emot

Indikatorn Bearbetar/Data på kontrollpanelen blinkar grönt. När mottagningen är klar skrivs dokumentet ut automatiskt och indikatorn slocknar.
För att avbryta mottagningen, tryck på  (Statusmonitor)  <Mottagning>  <Jobbstatus>  välj ett dokument  <Avbryt>.
Du kan ange tiden innan mottagningen avbryts när ett uppdelat I-fax tas emot och efterföljande data inte kan tas emot. Data som tas emot inom den angivna tiden skrivs ut. <Tidsgräns M. uppdelade data>

Utmatade papper

Ett inkommande I-fax skrivs ut på papper av samma format som det mottagna dokumentets format. Om det inte finns något papper som överensstämmer med formatet på det mottagna dokumentet, skrivs dokumentet ut enligt inställningen <Välj låda>. <Välj låda>
För att ta emot I-fax manuellt
Tryck på  (Statusmonitor)  <Mottagning>  <Jobblogg>  <Kontr. M. av I-faxjobb>. När du trycker på <Fax/I-Fax inlåda>(Skärmbilden <Hem>)  <Minneslåda för mott.>  <Mott.låda för uppdelade data> kan du kontrollera mottagningsstatusen och datastorleken för uppdelade I-fax.
Du kan spara papper när du skriver ut.
Du kan inkludera information, som t.ex. mottagningstid, i mottagna dokument när du skriver ut. <Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
9E1L-087