Visa Användarhandbok

I det här avsnittet beskrivs markeringar, knappar, skärmar och andra objekt som används i Användarhandbok. Varningar och försiktighetsåtgärder visas också i "Viktiga säkerhetsanvisningar" som medföljer maskinen. Se också dessa anvisningar.
Märken
Märken rörande säkerhet, begränsningar och meddelanden om hantering av enheten, användbara tips och annan information anges med nedanstående märken.
Anger åtgärder som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om instruktionerna inte följs. För att säkerställa att du använder maskinen på ett säkert sätt ska du alltid observera dessa varningar.
Varnar för att förhindra risken av personskada eller skada på egendom som inte beror på olämpligt användande av maskinen. För att säkerställa att du använder maskinen på ett säkert sätt ska du alltid observera dessa försiktighetsåtgärder.
Anger att en åtgärd inte får utföras. Läs igenom dessa föreskrifter noggrant och var noga med att inte utföra de beskrivna åtgärderna.
Anger viktiga driftskrav och begränsningar som alltid bör observeras när maskinen används. Beakta alltid dessa viktiga poster för att undvika tekniska problem, fel eller skador på egendom på grund av olämplig drift av maskinen.
Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur.
Anger användbara funktioner och tips för hur du använder enheten.
Tangenter och knappar
Knappar på pekskärmen och datorskärmen anges på följande sätt.
Typ
Exempel
Knappar på kontrollpanelen
Knappar på pekskärmen*
<Funktionsinställningar>
<Avbryt>
Knappar och andra textgränssnitt som visas på datorskärmen
[Preferenser]:
[OK]:
* Åtgärden för att röra en knapp på pekskärmen anges som "tryck" i Användarhandbok.
Skärmen
Skärmarna i Användarhandboken kan skilja sig åt från skärmen på din maskin beroende på modell, tillbehör och version.
Beroende på vilket operativsystem du använder, kanske delar av skärmbilden inte är exakt lika som den verkliga skärmbilden på datorn.
Skärminnehållet för drivrutiner och programvara kanske inte överensstämmer exakt med innehållet i de verkliga skärmbilderna, beroende på vilken version som används.
Illustrationer
Illustrationerna i Användarhandbok är hämtade från "imageRUNNER C3326i" med följande alternativ installerade, om inte annat anges.
Cassette Feeding Unit-AW
9E1L-003