Handböcker och deras innehåll

Följande handböcker medföljer maskinen. Läs dem vid behov.
Viktiga säkerhetsanvisningar
Innehållet i den här handboken är ämnat att förhindra skador på egendom, användare av maskinen och andra.
Installationsguide
Den här handboken beskriver de initiala inställningarna på maskinen som krävs när den slås på för första gången. Den beskriver även hur du installerar programvaran och drivrutinen.
Användarhandbok (denna handbok)
I den här handboken beskrivs alla enhetens funktioner i en handbok som visas med en webbläsare. Du kan bläddra igenom information per kategori eller ange ett nyckelord för att söka efter sidor om ett visst ämne. Använda Användarhandbok
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ställa in maskinen (PS/PCL/UFR II-skrivare))
I den här handboken, som du kan öppna i en webbläsare, beskrivs hur du använder PS/PCL/UFR II-skrivaren. Den kan läsas på vår webbplats för handböcker.
ÅTKOMSTHANTERINGSSYSTEM
I den här handboken, som du kan öppna i en webbläsare, beskrivs hur du använder ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Den kan läsas på vår webbplats för handböcker.
Manualer med ikonen kan hittas här.
9E1L-005