Synkronisera inställningar för flera flerfunktionsskrivare från Canon

Du kan synkronisera personliga data från flera Canon flerfunktionsskrivare på samma nätverk. Detta låter adressboken och en personlig/delad knapp etc. som angetts och registrerats på en maskin ska användas på andra maskiner som synkroniseras. För mer information objekt som kan synkroniseras, se Lista över objekt som kan ges egna inställningar
Server-/klientmaskin
Klientmaskin
Klientmaskin
Maskinen har ingen serverfunktion. Den fungerar som en klientmaskin.
Aktivera serverfunktionen på maskinen och anslut den här maskinen som en klientmaskin.
Upp till 10 maskiner, inklusive servermaskinen, kan synkroniseras.
Synkroniseringsvärdena kan komma att inte implementeras beroendes på maskinens tillbehör och konfiguration.
En servermaskin kan antingen användas som en servermaskin som inte synkroniserar sina egna data eller som både en server- och klientmaskin (server-/klientmaskin).
Om du inte startar klientfunktionerna på servermaskinen kommer data som angetts på servermaskinen inte att visas i klientmaskinerna.

Så synkroniserar man

Ange synkroniseringen enligt följande steg.
Inledande kontroll
Är maskinerna som ska synkroniseras korrekt anslutna till nätverket?
Exportera användardata
Det är rekommenderat att exportera användardatan i säkerhetskopieringssyfte. Importera/exportera inställningsdata
Ange inställningar för servermaskinen
Påbörja synkroniseringen på servermaskinen. Information om proceduren finns i handböckerna till maskinen med serverfunktionen.
Ange detaljerade synkroniseringsinställningar
Ange de detaljerade synkroniseringsinställningarna på servermaskinen. Information om proceduren finns i handböckerna till maskinen med serverfunktionen.
Påbörja synkronisering
Ange anslutningsmottagaren på klientmaskinerna och påbörja synkroniseringen. Inställningar för synkroniseringsstart
Kontrollera synkronisering
Kontrollera de detaljerade synkroniseringsinställningarna, registrerade användare och anslutna maskiner på servermaskinen. Information om proceduren finns i handböckerna till maskinen med serverfunktionen.
För ändra omfattningen av delning etc. efter att synkroniseringen har startat, stänger du av alla klientmaskiner, ändrar inställningarna på servermaskinen och startar klientmaskinerna igen.
Synkroniseringen startar efter att klientmaskinerna har startat igen.
Om en klientmaskin startar och ansluter till servermaskinen skrivs användardatan som registrerats på både servermaskinen och klientmaskinen över med användardatan på servermaskinen och den inställda användardatan på klientmaskinen raderas. Om du vill använda användardata i en klientmaskin som ska anslutas, raderar du motsvarande data på servermaskinen via <Ta bort användardata> i <Synkronisera egna inställningar (server)> innan klientmaskinen startas.
Om olika data finns för samma användare på olika klientmaskiner som startas i följd kommer användardatan på klientmaskinen som först ansluter till servern att synkroniseras.
: Användardata 1
: Övriga användardata 1
: Användardata 2
: Användardata 3
Klientmaskinens användardata A
Den första klientmaskinen som ansluts till servern.
Har användardata 1 och 2 registrerade.
Klientmaskinens användardata B
Har övriga användardata 1 och 3 registrerade.
Registrerade användardata på servermaskinen
Användardata 1 som registrerats på servermaskinen synkroniseras med datan på klientmaskin A.
Om ett fel uppstår i servermaskinen eller en klientmaskin efter att synkroniseringen har påbörjats kommer datan med [Enhetsspecifik (delas ej)] inställt som delningsomfattning på maskinen med problemet att återställas till sitt standardvärde och inte återställas.
För att synkronisera egna inställningar mellan maskiner måste maskinerna ha samma autentiserings- och grupphanteringsinställningar. För mer information om att ange samma autentiseringsinställningar, se instruktionerna för inloggningsprogrammet. För grupphanteringsinställningar rekommenderas det att inställningarna i en maskin exporteras och importeras till de andra maskinerna. Om avdelning-ID används för grupphantering, ställ in samma avdelnings-ID på varje maskin.
För att synkronisera information om nätverksplatser för nyckelkedjor måste ordningen i vilken nätverksplatsernas registreras vara samma på alla maskiner.
Om du använder en äldre maskin kan registrerade genvägar och nyckelkedjor komma inte att synkroniseras.
Medan anpassade inställningar synkroniseras <Åtgärd när maximalt antal användare överskrids> är både klientmaskiner och servermaskiner inställda på <Ta bort äldsta användarinställningarna> och kan inte ändras.
Om synkronisering av egna inställningar (klient) startas kan inte datan som synkroniseras (inklusive adressboken) importeras eller exporteras. För mer information om att importera/exportera inställningsdata, se Importera/exportera inställningsdata. För mer information om egna inställningar som kan synkroniseras, se Lista över objekt som kan ges egna inställningar.
9E1L-0FR