Använda avdelnings-ID för att hantera utskrift eller fjärrscanning via dator

Du kan använda hantering av avdelnings-ID för att hantera utskrift och fjärrscanning som utförs via en dator (Använd din dator för att scanna (Fjärrscanning) (Windows)). Använd den här funktionen för att förbättra säkerheten eller övervaka antalet sidor som skrivs ut.
1
Tryck på (Inst./register).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantering av avdelnings-ID>.
3
Välj <Av> för de funktioner du vill hantera och tryck sedan på <OK>.
Om <Av> väljs måste ett avdelnings-ID anges när motsvarande jobb utförs.
9E1L-0CR