Ange ett filnamn

Ett scannat dokument skickas/sparas med dess filnamn som tilldelades automatiskt. Om du vill ändra filnamnet för dokument så att innehållet kan gissas utifrån namnet, anger du följande inställningar innan du scannar.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för scanning av original
5
Tryck på <Alternativ>  <Filnamn>.
6
Tryck på <Filnamn>, ange filnamnet och tryck sedan på <OK>.
Om du skriver tecken som "\", "/", ":", "*", "?", "<", ">" eller "|" i dokumentnamnet kan du inte skicka filen till filservrar vars operativsystem inte kan identifiera sådana tecken.
7
Tryck på <OK>  <Stäng>.
8
Tryck på (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
Om du skickar ett dokument via e-post, skickas det med filnamnet det tilldelades i formatet "angivet filnamn_sidnummer (tre siffror).filformat", t.ex. "Affärslogg_001.jpg". Om du inte anger ett filnamn, används formatet "jobbnummer (fyra siffror)_sidnummer (tre siffror).filformat".
När du sparar ett dokument på en filserver, sparas det med det tilldelade filnamnet i formatet "angivet filnamn_år, månad, dag, timme, minut och sekund filen sparades (14 siffror).filformat", t.ex. "Affärslogg_20151030133541.jpg". Om du inte anger ett filnamn, används formatet "år, månad, dag, timme, minut och sekund filen sparades (14 siffror).filtillägg".
Trycka för att lägga till ett bockmärke till <Rad datum/jobbnr fr filnamn> för att utesluta datum/tid och jobbnummer från filnamnet.
Om du vill spara ett dokument på en filserver, välj <Dela upp i sidor> när du anger filformat för att lägga till ett sidnummer (femsiffrigt) i slutet av filnamnet.
Hämta ett textblock från dokumentet och använd det som filnamn
Om du ställer in <OCR (Sökbar text)> för <PDF>, <XPS> eller <OOXML> i <Filformat> och sedan trycker på <Auto (OCR)> för <Filnamn>, extraheras texten i originalet och anges automatiskt i <Filnamn>. Högsta antal tecken som kan extraheras kan ställas in i <Max. antal tecken i filnamn> för <Inställningar för OCR (Sökbar text)>.
Du kan inte välja <Kryptera> och <Auto (OCR)> samtidigt.
Om du manuellt anger filnamnet och ställer in <Auto (OCR)>, läggs den extraherade texten till i slutet av filnamnet. Tecken som överskrider teckengränsen klipps bort.
Redigera ett filnamn från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Om du registrerar ett filnamn i ett läge där <Filnamn> är inställt i <Favoritinställningar>, kan du redigera filnamnet från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  och klicka på [Inställningar/Registrering]  [Funktionsinställningar]  [Skicka] [Favoritinställningar]
Filnamnet som genereras med <Auto (OCR)> återspeglas inte på följande alternativ:
Status på sändjobb (statusvisning (längst ned på pekskärmen)).
Sändrapport
<Filnamn> i jobbloggen
9E1L-09U