<Inställningar för Scanna och lagra>

Ange de gemensamma inställningarna som används när du lagrar skannade original.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Registrera/redigera favoritinställningar>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du sparar. Du kan också ett tilldela favoritnamn till knappen och kontrollera de registrerade inställningarna. Registrera en kombination av vanliga utskriftsinställningar
När du registrerar inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/redigera favoritinställningar>
<Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll> (<M1> till <M9>)
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar

<Ändra standardinställningar>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Scanna och lagra>.
När du registrerar inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
9E1L-0KS