<Externt gränssnitt>

Ange inställningarna för externa gränssnitt.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<USB-inställningar>

 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>
Ange inställningarna för USB-anslutningen.
<Använd som USB-enhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda maskinen som en USB-enhet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd som USB-enhet>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om satt till <Av> kan inte utskrifts- och scanningsjobb från datorer anslutna med USB-kabel utföras.
<Använd AddOn-drivrutin för USB-ingångsenhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda AddOn-drivrutinen för anslutning av USB-indataenheter.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd AddOn-drivrutin för USB-ingångsenhet>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Beroende på typ av AddOn-program som använder enheten, som tangentbord eller kortläsare, kan du behöva sätta inställningen till <På>. För att se om du behöver sätta inställningen till <På>, se handboken för det AddOn-program du använder eller kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
<Använd AddOn-drivrutin för USB-lagringsenhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill använda AddOn-drivrutinen för extern USB-lagring.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd AddOn-drivrutin för USB-lagringsenhet>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Beroende på typ av AddOn-program som använder den externa USB-minnesenheten kan du behöva sätta inställningen till <På>. För att se om du behöver sätta inställningen till <På>, se handboken för det AddOn-program du använder eller kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
<Använd USB-lagringsenhet>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Du kan ange om du vill tillåta användning av externa USB-lagringsenheter.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd USB-lagringsenhet>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa autoinstallation av skrivardrivrutin>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Externt gränssnitt>  <USB-inställningar>
Det förhindrar att en ny skrivardrivrutin installeras när du växlar mellan olika maskiner som är anslutna via USB.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa autoinstallation av skrivardrivrutin>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Ställ detta till <Av> när du ansluter flera maskiner.
9E1L-0J0