Välj metod för nätverksanslutning

Du kan välja metod för att ansluta maskinen till datorer med mera. Följande anslutningsmetoder finns tillgängliga.
Endast fast LAN
Endast trådlöst nätverk
Samtidigt fast och trådlöst LAN
Samtidigt fast och trådlöst LAN
När du använder samtidigt fast och trådlöst LAN eller samtidigt fast LAN med ett annat fast LAN kallas linjen som kopplas från maskinens LAN-port ”huvudlinjen” och linjen som är ansluten från det trådlösa nätverket eller ett annat fast LAN ”underlinje”.
 (Inst./register) <Preferenser>  <Nätverk>  <Välj gränssnitt> välj gränssnittet  <OK>
Om du valt <Trådlöst LAN> eller <Fast LAN + Trådlöst LAN>
Inställningarna för <Inställningar för trådlöst LAN> rensas.
Du kan inte ställa in trådlöst LAN som huvudlinje och trådbundet LAN som sublinje.
Försiktighetsåtgärder när du använder trådbundet LAN (underlinje)
Ställ in <Energiförbrukning i viloläge> på <Hög>. <Energiförbrukning i viloläge>
9E1L-03A