Upprätta anslutning med WPS PIN-kodsläge

Vissa WPS-routrar (Wi-Fi Protected Setup) har inte stöd för tryckknappsläge. Registrera i så fall PIN-koden som skapas på maskinen till nätverksenheten.
Generera PIN-kod på maskinen
1
Tryck på (Inst./register).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <WPS PIN-kodsläge>.
En PIN-kod genereras.
Registrera PIN-koden till det trådlösa nätverket
Registrera PIN-koden inom två minuter efter att PIN-koden genereras. För mer information, se handboken för din nätverksenhet.
1
Få åtkomst till en trådlös router från en dator.
2
Visa skärmen där du anger en WPS PIN-kod.
3
Registrera den genererade PIN-koden för den trådlösa routern.
När den trådlösa routern har hittats och konfiguration är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
Om den trådlösa routern är inställd på att använda WEP-autentisering kanske du inte kan ställa in anslutningen med WPS.
9E1L-03H