Arbeta med filer och mappar på andra enheter

Du kan använda maskinen för att utföra fjärroperationer, t.ex. kontrollera och radera filer, i Avancerat utrymme på andra Canon flerfunktionsskrivare eller i en Windows-server.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Nätverk>.
3
Välj den enhet du vill ha tillgång till.
<Upp>
Tryck här för att gå till den övre nivån från den nuvarande.
<Kontr. lagringsinformation>
Genom att välja en enhet och trycka på <Detaljer> kan du kontrollera information (protokoll/sökväg) för enheten.
Du kan även använda en personlig mapp som mottagare. Information om den personliga mappen finns i Konfigurera personliga mappar.
4
Använda filer och mappar.
Använda filer och mappar.
Plats som visas
Visar platsen (sökväg) där filer och mappar för  sparas.
Filer och mappar sparas
Visar om filer eller mappar har valt, ikoner som indikerar filtyp eller mapp, namn, filstorlek och datum/tid för sparande.
Tryck på <Namn> eller på <Datum/tid> för att sortera listan med filer och mappar efter namn eller datum/tid i stigande () eller fallande () ordning.
Om du loggar in med personlig autentiseringshantering behålls det senaste sorteringsvillkoret. Lista över objekt som kan ges egna inställningar
Om du har valt filer, visas numrerade ikoner i den ordning du väljer filer. Om du skriver ut flera filer samtidigt, de skrivs också ut i denna ordning.
I det delade utrymmet, finns en mapp med namnet "folder" förberedd.
Antal valda filer
Visar antalet filer i urvalet.
<Utskrift>
Skriver ut filer. Skriva ut filer i andra enheter
<Mappåtgärder>
Tryck på för att skapa mappar.
<Visa bild>
Visar förhandsgranskningen av en fil. Du kan också skriva ut efter att ha kontrollerat förhandsgranskningsbilden.
<Rensa val>
Avmarkerar alla markerade filer i .
<Redigera fil>
Tryck här för att visa menyn för att lägga till en fil eller för att visa detaljer för, ta bort eller byta namn på en markerad fil.
Visa växlingsknappen
Tryck på <Upp> för att gå till den övre nivån från den nuvarande. Om du vill uppdatera innehållet i skärmbilden som visas, trycker du på .
För att ändra filnamn
För att visa en förhandsgranskningsbild av en fil
För att kontrollera detaljerad information om en fil
För att radera en fil
För att skanna och spara dokument
För att skapa en mapp
För att kontrollera detaljerad information om en mapp
När inställningarna är klara trycker du på <Frånkoppla>. <Frånkoppla> visas bara när alla följande villkor är uppfyllda.
Användarverifiering har inte utförts
Maskinen är inloggad på den anslutna filservern
9E1L-0A6