MEAP

La MEAP (Plataforma multifuncional d'aplicacions incrustades) és un marc per millorar i optimitzar diverses funcions instal·lades a l'equip, com "Comunicació", "Autenticació" i "Sortida". Per exemple, la gestió d'usuaris emprant targetes IC i col·laboració amb programari que agilita el processament de fitxers és factible gràcies a la MEAP. Per millorar les funcions esmentades més amunt, cal que instal·leu a l'equip una aplicació dedicada anomenada "Aplicació MEAP". Podeu instal·lar aplicacions MEAP i verificar-ne l'estat d'ús visualitzant l'SMS (Service Management Service) des de Remote UI (IU remota). Per instal·lar una aplicació MEAP, cal iniciar sessió com a administrador (Inici de sessió a l'equip).
SMS utilitza sempre comunicacions TLS xifrades, independentment del que hàgiu especificat a <Usar TLS>, a <Opcions de MEAP>. Per tant, si no s'estableix prèviament la clau predeterminada per a SSL, no podeu iniciar a SMS. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
SMS només admet un inici d'usuari a la vegada.

Instal·lació de les aplicacions MEAP

Podeu instal·lar aplicacions MEAP i configurar les opcions necessàries per fer servir les aplicacions MEAP.

Gestió de les aplicacions MEAP

En aquesta secció es descriu com verificar les aplicacions MEAP instal·lades, com desinstal·lar aplicacions MEAP i com gestionar les llicències.
9EF4-0UK