Especificacions del sistema

En aquesta secció es presenten les especificacions del sistema d'aquest producte. Les especificacions poden canviar sense avís per motius de millora del producte o de cara a versions futures.
Per comprovar les especificacions de la unitat principal i els equipaments opcionals d'aquest producte, consulteu Especificacions de maquinari.

Especificacions funcionals

Entorn en què s'utilitza l'equip

9EF4-0UX