Productivitat

En aquesta secció es descriu com utilitzar la productivitat de primera de l'equip per fer que les vostres operacions de negocis funcionin millor.
Ús de l'equip immediatament després d'engegar-lo (inici ràpid)
Com evitar l'omissió de pàgines durant la lectura d'originals (detecció d'alimentació de diversos fulls)
Si especifiqueu <Opcions inici ràpid per l'alimentació principal> es redueix el temps d'espera necessari perquè l'equip s'iniciï després d'engegar-lo, la qual cosa permet un funcionament més còmode.
Si especifiqueu <Detectar alim. diversos fulls> per detectar si hi ha diversos fulls a l'alimentació alhora, podreu evitar l'omissió de pàgines durant la lectura d'originals.
9EF4-0U1