Selecció del tipus d'original per a la còpia

Podeu seleccionar la qualitat òptima de la imatge de la còpia en funció del tipus d'original; per exemple, originals que només tenen text o revistes amb fotografies.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Tipus d'original>.
5
Seleccioneu el tipus d'original.
Per obtenir informació sobre els tipus d'originals, consulteu la pantalla d'ajuda que apareix quan premeu a la part superior dreta de la pantalla.
Per ajustar el nivell de prioritat del processament de text/foto, premeu <Ajustar nivell> i seleccioneu <Prioritzar text> o <Prioritzar fotos>.
Per als originals en blanc i negre prims com els diaris, es recomana que especifiqueu <Opcions>  <Densitat>  <Densitat del fons>  <Auto>. Funcions de còpia bàsiques
Si es mostra l'opció <ReducTransp>
Si activeu aquesta opció, es redueix la quantitat de pèrdua de tinta a la part posterior del full que es copia o des de la pàgina següent durant la còpia. Si s'utilitza l'alimentador per a la lectura de documents, <Prioritat veloc. lect./qualit. imatge amb alim.> s'estableix en <Ajustar qualitat d'imatge>.
6
Premeu <Bé>  <Tancar>.
Si seleccioneu <Fotogràfic> i copieu, pot ser que els elements ressaltats quedin apagats (és possible que les àrees amb més brillantor quedin en blanc brillant).
En aquest cas, ajusteu la densitat del fons perquè no es produeixi l'apagada.
Premeu <Opcions>  <Densitat>  <Ajustar> per a <Densitat del fons>  <+>.
7
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
9EF4-062