Recuperació d'opcions de còpia utilitzades anteriorment (Opcions anteriors)

Podeu recuperar les opcions de còpia utilitzades anteriorment. Els detalls de l'opció recuperada es poden modificar abans de fer les còpies.
Les tres opcions més recents que es van emmagatzemar a la memòria no s'eliminen encara que s'apagui l'alimentació principal.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions prèvies> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Seleccioneu l'opció que voleu recuperar i premeu <Bé>.
Si feu servir la gestió d'autenticació personal, l'equip recupera les opcions especificades anteriorment per l'usuari que hagi iniciat la sessió a l'equip.
5
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
9EF4-070