Funcions útils per enviar documents

En aquesta secció es descriu com enviar un document a una hora concreta i com desar una còpia d'un document de fax en un servidor de fitxers extern.
9EF4-07H