Diversos mètodes de recepció

L'equip es pot configurar per desar temporalment els documents rebuts sense imprimir-los. Si consulteu i seleccioneu els documents que voleu imprimir, podeu estalviar paper. A més, també hi ha una funció per rebre i conservar en privat els documents confidencials.
Si els fitxers d'imatges adjunts als documents d'I-fax rebuts no són compatibles amb aquest equip, no es poden processar (imprimir, reenviar o desar), sinó que s'eliminen. En aquest cas, els noms dels fitxers eliminats i el missatge "No es pot processar el fitxer adjunt amb cap programa." s'imprimeixen amb el text de l'I-fax rebut.
9EF4-07L