Ajust de la densitat

Si la densitat de la impressió és significativament diferent de la del document original, seguiu el procediment següent per ajustar la densitat de lectura perquè coincideixi més amb el document original.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Corregir densitat>.
2
Ajusteu la densitat.
(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).
Quan s'estableix en <Fosca>, augmenten les àrees impreses al nivell màxim de densitat. Quan s'estableix en <Clara>, les àrees omplertes, el text i les línies es poden imprimir amb tons mitjans amb punts que falten. Aquesta configuració s'hauria d'utilitzar principalment per ajustar les densitats intermèdies.
3
Premeu <Bé>.
9EF4-0RU