Correcció d'irregularitats en àrees ombrejades

Quan l'equip imprimeix un document que conté una àrea acolorida considerablement gran, fa ajusts de la imatge de manera automàtica per evitar que apareguin irregularitats a l'àrea d'emplenament. No obstant això, es poden produir irregularitats. Si imprimiu en paper normal o paper reciclat, podeu utilitzar aquesta funció per controlar si apareixen irregularitats en una àrea d'emplenament.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Mode ajust imatges amb àrees emplenament>.
2
Seleccioneu el mode adequat per al paper que utilitzeu i premeu <Bé>.
<Mode 1> és per al paper fabricat al Japó.
<Mode 2> és per al paper fabricat fora del Japó.
<Mode 3> és per al paper fabricat fora del Japó i que està previst utilitzar-se a Amèrica del Nord.
9EF4-0S2