Distribució de la informació de dispositiu a altres impressores multifunció Canon

Es poden enviar diverses opcions de l'equip (informació de dispositiu) per la xarxa i es poden aplicar automàticament a altres impressores multifunció Canon. Amb aquesta funció, podeu designar un equip amfitrió la informació desada del qual (com ara les opcions del menú Configuració i les llistes d'adreces) es distribueix a altres equips client, fet que us permetrà configurar les mateixes opcions que a l'equip amfitrió. Això facilita la incorporació d'impressores multifunció noves al vostre sistema i us permet utilitzar diversos equips amb les mateixes opcions, fet que simplifica les operacions de gestió fins i tot quan augmenteu el nombre d'equips. Per obtenir més informació sobre la informació de l'equip que es pot distribuir, vegeu Configuració.
Si tant l'equip amfitrió com els clients són models de la sèrie imageRUNNER ADVANCE, la informació del dispositiu es pot distribuir. També és possible rebre informació d'opcions de models que no siguin d'aquesta sèrie. No obstant això, és possible que part de la informació no es distribueixi correctament. <Opcions distribució informació dispositiu>
És possible que part de la informació no es distribueixi correctament quan hi hagi determinades unitats opcionals instal·lades a l'equip.

Configuració de les opcions de distribució

Per portar a terme la distribució, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
Comproveu la configuració bàsica.
L'equip amfitrió i el client estan connectats correctament mitjançant la xarxa?
La clau i el certificat TLS estan configurats a l'equip client?
Quan cerqueu automàticament els equips client, assegureu-vos que la comunicació SLP estigui disponible entre els equips. Supervisió de l'equip des de sistemes de gestió de dispositius
Deseu la destinació de distribució de la informació del dispositiu.
A l'equip amfitrió, deseu els equips client que rebran la informació de dispositiu distribuïda. Desament de les destinacions d'informació de dispositiu
Per portar a terme l'autenticació de l'usuari quan es rep la informació de dispositiu, configureu les opcions necessàries a l'equip amfitrió i als clients. Realització de l'autenticació de l'usuari en distribuir informació de dispositiu
Distribuïr la informació del dispositiu.
A l'equip amfitrió i als clients, comproveu els resultats de la distribució d'informació de dispositiu.
9EF4-0H9