Especificació d'adreces MAC a les opcions del tallafocs

Podeu establir si s'ha de permetre o rebutjar la comunicació amb un dispositiu que tingui una adreça MAC específica.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>  <Filtre d'adreces MAC>.
3
Seleccioneu <Filtre sortida> o <Filtre entrada>.
Per restringir les dades enviades de l'equip a un ordinador, seleccioneu <Filtre sortida>.
Per restringir les dades rebudes d'un ordinador, seleccioneu <Filtre entrada>.
4
Establiu l'opció <Usar filtre> en <On>, seleccioneu <Directiva predeterminada> i premeu <Desar>.
Per a <Directiva predeterminada>, seleccioneu <Rebutjar> per permetre només la comunicació amb dispositius que tinguin una adreça MAC especificada a <Adreces excloses> al pas següent o seleccioneu <Permetre> per rebutjar la comunicació amb aquests dispositius.
Si seleccioneu <Rebutjar> per a <Directiva predeterminada>, les restriccions no s'apliquen a l'enviament a adreces de multidifusió o de difusió.
5
Introduïu les adreces d'excepció i premeu <Bé>.
Especifiqueu les adreces MAC que cal designar com a excepcions de l'opció <Directiva predeterminada> seleccionada al pas anterior.
Podeu desar fins a 100 adreces d'excepció per a <Filtre sortida> i <Filtre entrada>.
Per editar una adreça d'excepció
A la pantalla que es mostra al pas 4, seleccioneu l'adreça d'excepció que vulgueu editar i premeu <Editar> per mostrar la pantalla d'edició.
6
Premeu <Bé>.
7
Premeu  (Configuració)  (Configuració) <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.
9EF4-0E8